Välkommen till Bragée Osteopati!

Osteopati - vår mission!

Osteopati är en av världens största manuella vårddiscipliner.

Erkänd för sin patientcentrering där du som patient är i första rummet.

Osteopati

Osteopatin är en en manuell terapi, erkänd för sin förmåga att individanpassa behandlingen och se till alla aspekter av hälsa med syftet att underlätta för kroppens självreglerande förmåga. Osteopaten använder sig av flera behandlingstekniker, en del mer direkta och en del mer subtila men effektfulla. 

Patientcentrerad vård

Bragée Osteopati arbetar med patientcentrerad vård där du står i centrum och tillsammans med mig bidrar till din egen behandlingsplan för det du söker för. Behandlingen är patientanpassad och sker i samråd med dig.

Patientsäkerhet

Kliniken värnar din patientsäkerhet och arbetar under sekretess. Kliniken arbetar därför i ett journalsystem som uppfyller Socialstyrelsens krav på säkerhet. Bragée Osteopati är medlem i Svenska Osteopatförbundet med gällande patient- och ansvarsförsäkring. 

Inkluderande

Bragée osteopati arbetar med ett inkluderande förhållningssätt. Osteopatin behandlar alla åldrar och hen är alltid välkommen till vår klinik!

Nätverk och andra professioner

Kliniken samverkar i nätverk med andra professioner för att möjliggöra din bästa tänkbara hälsoplan. Det kan vara såväl läkare, sjukgymnaster, personliga tränare, massörer, kostrådgivare, idrottstränare eller annan för dig viktig kompetens. Bragée Osteopati refererar också vidare till vården i det fall läkare eller annan vårdinstans rekommenderas för din bästa hälsa.

Patientrekommendationer

Kliniken tackar ödmjukt för patientrekommendationer och arbetar dagligen för att underlätta för de besvär du söker för. En nöjd patient är den bästa belöning kliniken kan få.

Kontakt

Adress

Gym1, Ängdalavägen 12
281 33 Hässleholm

Öppettider

Varierande öppettider enligt bokningskalender.
E-post
info@brageeosteopati.se

Telefon

073-6480502

Klicka på knappen nedan för att komma till bokningen!

Här finns vi!