Manuell patientcentrerad vårddisciplin

 

Osteopatin är en manuell patientcentrerad vårddisciplin där sambandet mellan kroppens struktur och funktion betonas. Osteopatiskt förhållningssätt ser till kroppens förmåga att självreglera och tar därför hänsyn till alla aspekter av hälsa i valet av den manuella samt osteopatiska behandlingen.​

Vid patientmötet läggs därför vikt vid att förstå hälsotillstånd, genomförandet av hållnings- och rörelseanalyser, undersökning med funktionella, ortopediska, neurologiska samt systematiska tester med specifik palpation. Osteopaten behandlar individanpassat och kan bistå med råd gällande tex. Träning, kost, ergonomi och livsstil.