Bragée Osteopati - Sportsmedicin & Holistisk hälsa

Kliniken drivs med mycket hjärta och kunskap, bottnad i osteopatin med sportmedicinsk kompetens samt ett holistiskt synsätt på hälsa.

Kliniken är beläget i Hässleholm och hyr lokal på Gym1, ett stort gym. Här finns tillgång till fri parkering och bra faciliteter.

Våra ledstjärnor

1. Individanpassad behandling

I kliniken anpassas behandlingen efter dig och dina besvär. Osteopatiskt förhållningssätt ser till alla aspekter av hälsa.
Osteopatin är en trygg och individanpassad manuell vårddisciplin som betonar samband mellan kroppens struktur och funktion.
Kliniken är medlem i Svenska Osteopatförbundet och har patientförsäkring.

2. Medmänsklig kundsyn

Kliniken jobbar med mycket hjärta och medmänsklighet. Du är välkommen som du är - för du är unik på ditt bästa vis!
Bragée Osteopati står för alla människors lika värde, ett jämlikt förhållningssätt samt de mänskliga rättigheterna. Vi välkomnar alla oavsett kön, könsuttryck, etnicitet, funktionsvariation, social tillhörighet, språklig begränsning, politiska- eller religiösa åsikter, livsstil eller ålder etc. till kliniken. Varmt välkommen!

3. Kompetens tar oss framåt

Osteopatyrket har en vetenskaplig förankring liksom idrottsmedicinen. Klinikens fokus utgår från bästa möjliga kombination av tillgänglig vetenskaplig evidens, egenbeprövad erfarenhet med hänsyn till patientens preferenser samt att det holistiska synsätt på hälsa där kroppens egenförmåga är i fokus. Vi utmanar och utbildar oss ständigt för att främja vidare kompetensutveckling med stor tro på lärandets kraft.

Vad våra klienter tycker