Osteopati – en bra början

Osteopater – smärtspecialister med fokus på självläkning

 

Osteopati är smärtspecialister på olika smärtbesvär, ofta relaterade till rörelseorgan, komplexa smärtproblem eller vid andra symptombesvär, såsom tex. magtarm eller migrän. Behandlingsfokus är att underlätta för kroppens förmåga till självläkning, återställa balanser och avlasta av ev. skadeområden för mindre smärta samt bättre läkning. Osteopatin är känd för sina effektiva, trygga och personanpassade behandlingar.

 

Osteopati – en helhetsbild

Är du ny i kliniken är Osteopatin ofta en bra början för att skaffa en helhetsbild om det du söker hjälp för.

Osteopater är kända världen över som holistiska smärtspecialister med bra behandlingsresultat avseende smärta, stelhet och spänning.

Osteopaten använder omfattande hållnings- och rörelseanalys, neurologisk-, ortopedisk-, och systematisk undersökning och palpation.

Behandlingen är alltid behovs- och individanpassad med stort fokus på att underlätta för kroppens förmåga till självläkning och avlastning av ev. skadeområden.

Alla kan besöka en Osteopat..nästan

Oftast söker du hjälp hos osteopat för en rad olika besvär såsom rygg- och nackproblem, ledvärk, förslitnings- eller överbelastningsskador, domningar eller utstrålningar i armar eller ben, huvudvärk eller migrän. Andra vanliga funktionella besvär som effektivt kan behandlas av en osteopat inkluderar andnings- eller matsmältningsbesvär samt premenstruella smärtor.

Osteopatin lämpar sig för människor i alla åldrar, även om det enligt svensk lag inte är tillåtet att behandla barn under 8 år.

Osteopati, osteopat, Gabriella Bragee

Många fördelar att besöka en Osteopat

Helhetsperspektiv

Osteopatin betraktar kroppen som en enhet där alla delar samverkar. Genom att behandla orsakerna till problem istället för att bara lindra symtom, kan osteopati bidra till långsiktiga hälsofördelar.

Smärtlindring

Osteopatisk behandling bidrar till att minska smärta i muskler, leder och andra vävnader genom att t ex förbättra rörelseomfånget och minska spänningar.

Främjar kroppens självläkningsförmåga

Osteopatin syftar till att stimulera kroppens naturliga läkningsprocesser, vilket kan främja återhämtning och ökat välbefinnande.

Ökad kroppskontroll

Osteopatins fokus på att optimera kroppens mekanik och muskuloskeletala system kan bidra till förbättrad kroppskontroll och styrka. 

Bättre rörlighet

Osteopatin syftar till att återställa balans och funktion i kroppens strukturer vilket kan hjälpa till att förbättra rörligheten och underlätta normala kroppsrörelser.

Stresshantering & avslappning

Förmågan att hantera stress kan vara avgörande för att förebygga återkommande besvär och främja långsiktig hälsa.

Ditt första osteopatibesök

Vid ditt första besök börjar vi diskutera kring det besvär du söker för, din allmänna hälsa, livsstil och ev. tidigare skador eller sjukdomshistorik. Detta bidrar till helhetsförståelsen av dina besvär, dess orsak samt vad som bidrar till att symptomen bibehålls.

Därefter undersöker vi på bästa sätt vilket kan tex. inkludera ortopediska, neurolgiska eller hållnings- och rörelsetester.

Målet är en arbetsdiagnos där vi anpassar med väl lämpade behandlingstekniker. En osteopat använder sig av flera behandlingsmetoder, ofta under en och samma behandling. De olika teknikerna/metoderna är designade för att justera och/eller påverka kroppens olika strukturer mot bättre hälsa eller funktion.

Slutligen pratar vi om eventuella rörelser eller förändringar patienten själv kan göra för att påverka sitt eget smärttillstånd och få så långvariga och hållbara resultat som möjligt.

Osteopatiska behandlingsmetoder

Under en behandling används många gånger en mix av olika tekniker, anpassat för dig.

Vissa är mer direkta  och strukturella som tex. ledmanipulation eller artikulation. Det utförs med en snabb manuell impuls eller genom att föra en led i olika rörelseriktningar. Detta syftar till att förbättra ledfunktion, stimulera cirkulation samt återställa rörlighet.

Fasciabehandling inkluderas tillsammans med mer indirekta och funktionella tekniker som till exempel positionerings-, pump- eller lymftekniker. De utförs genom att en led förs till en viss position för att stimulera reflexmässig avslappning i omkringliggande vävnader, förbättra cirkulationen eller det lymfatiska flödet.

Kranio-sakral osteopati kan upplevas som en väldigt subtil, men effektfull, form av behandling som även den stimulerar avslappning av omkringliggande vävnader och djup avslappning.

Innan du går hem

Innan du lämnar kliniken diskuterar vi igenom fortsatt behandlingsplan samt vad du kan göra för att öka din hälsa.

Vi pratar om eventuella rörelser eller förändringar du kan göra själv för att påverka sitt eget smärttillstånd och få så långvariga och hållbara resultat som möjligt.

Dagarna efter behandling kan man ibland få sk. behandlingsreaktion. Den upplevs ofta lik träningsvärk och är ett tecken på att cirkulationsökningen bidrar till utsöndring av olika slagg produkter. Det går normalt över och du kommer därefter uppleva den avlastning eller förändring behandlingen syftade till.

På ditt återbesök följer vi upp hur det har gått med besvär som du sökt för och eventuella övningar som har gjorts. Därefter utgår vi från dagsläget och fortsätter behandlingsplanen för bättre hälsa. 

Osteopatin fem behandlingsmodeller

Det osteopatiska förhållningssättet utgår från fem behandlingsmodeller. De olika modellerna tillämpas i kombination på det sätt som anses mest lämpligt för patienten.

  • Den biomekaniska modellen där hänsyn tas till ledfunktion, kroppshållning, balans av viktbäring och belastning samt proprioception.

  • Den respiratoriska och cirkulatoriska modellen där hänsyn tas till försörjning av syre och näring till kroppens vävnader, bortförsel av metaboliter, förutsättningar för vätskedynamik samt andningsfunktion.

  • Den neurologiska modellen som tar hänsyn till sensorisk aktivitet i smärtreceptorer och det centrala nervsystemet samt påverkan av det icke-viljestyrda nervsystemet.

  • Den biopsykosociala modellen som tar hänsyn till hur psykologiska och sociala faktorer påverkar en individs hälsotillstånd.

  • Den bioenergetiska modellen som tar hänsyn till kroppens förmåga att bibehålla balans mellan energiproduktion och förbrukning, näringsupptag och immunologiska faktorer.

Osteopatin och dess historia

Begreppet osteopati myntades 1874 av den amerikanske läkaren och kirurgen Andrew Taylor Still. Hans mission var att utveckla en metod för att bättre främja människors hälsa där han ansåg att rörelseapparaten kunde ha påverkan på hälsotillståndet. Osteopati är inte en teknik utan ett förhållningssätt att se kroppen som en enhet där varje liten del har sin speciella uppgift att fylla.
A.T. Stills synsätt grundade sig på fyra principer som än idag gäller i högsta grad.
1. Kroppen är en enhet.
2. Kroppen är kapabel till självläkning, självreglering och bevarandet av hälsa.
3. Struktur och funktion relaterar.
4. Rationell behandling baseras på en förståelse av basprinciperna 1-3 ovan.