Osteopatins historia


Begreppet osteopati myntades 1874 av den amerikanske läkaren och kirurgen Andrew Taylor Still.  Hans mission var att utveckla en metod för att bättre främja människors hälsa där han ansåg att rörelseapparaten kunde ha påverkan på hälsotillståndet. Osteopati är inte en teknik utan ett förhållningssätt att se kroppen som en enhet där varje liten del har sin speciella uppgift att fylla. ​

A.T. Stills synsätt grundade sig på fyra principer som än idag gäller i högsta grad. ​

1. Kroppen är en enhet. ​

2. Kroppen är kapabel till självläkning, självreglering och bevarandet av hälsa. ​

3. Struktur och funktion relaterar. ​

4. Rationell behandling baseras på en förståelse av basprinciperna 1-3 ovan. ​

 

Den första osteopatiska skolan öppnade 1892 i Kirksville, Missouri, USA och 1917 öppnades den första europeiska skolan i London.​

Idag har osteopatin en stark internationell förankring och är globalt sett ett av de största yrkena inom manuell medicin. Yrket är för närvarande legitimerat i bla. nio europeiska länder samt har läkarlegitimation i USA.​

I Sverige utbildas osteopater på Skandinaviska osteopathögskolan sedan 1997 i en fyra årig universitetsutbildning i enlighet med CEN standard och europeiska riktlinjer.